O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

    Z dniem 3 maja 2011 roku swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Wawrzeńczyce".

Celami Stowarzyszenia są:

 • poprawa jakości życia mieszkańców wsi Wawrzeńczyce oraz gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
 • pobudzanie społecznej aktywności obywateli,
 • wzrost lokalnej tożsamości i więzi,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
 • wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi Wawrzeńczyce w pogłębianiu procesów integracyjnych w Unii Europejskiej,
 • ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury,
 • rozwój turystyki na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ze szczególnym uwzględnieniem wsi Wawrzeńczyce i okolic,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Wawrzeńczyce i obszarów peryferyjnych,
 • promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej,
 • upowszechnienie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej oraz pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.