Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Wawrzeńczyce"

O nas

    Z dniem 3 maja 2011 roku swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Wawrzeńczyce".

Celami Stowarzyszenia są:

  • poprawa jakości życia mieszkańców wsi Wawrzeńczyce oraz gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
  • pobudzanie społecznej aktywności obywateli,
  • wzrost lokalnej tożsamości i więzi,
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
  • wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi Wawrzeńczyce w pogłębianiu procesów integracyjnych w Unii Europejskiej,
  • ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury,
  • rozwój turystyki na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ze szczególnym uwzględnieniem wsi Wawrzeńczyce i okolic,
  • wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Wawrzeńczyce i obszarów peryferyjnych,
  • promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej,
  • upowszechnienie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej oraz pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.