Rewitalizacja zabytkowego drzewostanu w Wawrzeńczycach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2018

30 października 2018 r. została zakończona realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Rewitalizacja zabytkowego drzewostanu w Wawrzeńczycach”. 

Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wawrzeńczyce” w ramach otwartego konkursu ofert Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatu Krakowskiego i dotyczyło zabytkowego drzewostanu w otoczeniu zabytkowego kościoła w Wawrzeńczycach. Powiat Krakowski przekazał na realizację zadania sumę 5 250 zł. To dofinansowanie pozwoliło na wykonanie nasadzeń zastępczych. Posadzone zostały cztery sztuki drzew (lipy drobnolistne) w miejscu usuniętych, obumarłych drzewach. Wykonano też prace konserwacyjno-pielęgnacyjne przy części zabytkowego drzewostanu.

Kościół w Wawrzeńczycach wraz z drzewostanem i otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-375 z dn. 07 06 1972 r., dlatego nad całością prac nadzór sprawowała komisja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Ekspertyzę dendrologiczną o stanie zachowania drzew wykonał rzeczoznawca dendrolog p. Jerzy Bielczyk, a prace przeprowadziła firma „SYLWAN”.

Stowarzyszenie działało na mocy umowy użyczenia zawartej z parafią rzymskokatolicką w Wawrzeńczycach.

Karolina Gruszczak